หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางปุริษา สุทธิกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มหาสอน
โทร : 092-414-9539
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มหาสอน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายคามณ ศิลากุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-108-0879
นายคามณ ศิลากุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-108-0879
นายนนท์ธวัช พุ่มดอกแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-309-4512
นางสาวโชติกา เดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 061-293-0648
นายคามณ ศิลากุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-108-0879