หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายนิยม สวัสดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มหาสอน
โทร : 081-011-9378

นายอัครเดช พุ่มบ้านเซ่า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
โทร : 086-332-6654
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอัครเดช พุ่มบ้านเซ่า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-332-6654


นางมยุรา ศรศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-289-4699


นายสุโกสม นามกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-339-3382


นางสาวโชติกา เดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 061-293-0648


นางสาวนุชศรา ปฏิทิน
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 091-778-1563