หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
O25_O26_ประกาศ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน [ 28 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 174  
 
O38_โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
O38_โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 108  
 
O35_กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุม เพื่อปรับปรุง ยกระดับ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
O35_ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
O25_ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 104  
 
O25_ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
O38__กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
O25_ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-776-738
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10