หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่ง กาย ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศ อบต.มหาสอน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
O43รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
O42มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุม เพื่อปรับปรุง ยกระดับ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
O42รายงานการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-776-738
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10