หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 12 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 159  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 144  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 160  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 148  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 สำหรับเมืองพัทยา) [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 140  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2561 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 154  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 127  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 137  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 171  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-776-738
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10