ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสอน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 20 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256384,78553,008----------137,793
25622211381017211016062,444100,21861,61968,31467,93463,709425,040
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 ม.ค. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2561   297
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   563,130
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี