หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาตำบลมหาสอน ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ตามประกาศระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอบ้านหมี่ 12 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไผ่ใหญ่, ต.เชียงงา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางพึ่ง, ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 


 
 
 
 
ภูมิประเทศของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60 % เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35 % และมีพื้นที่ส่วนอื่นๆ 5 % มี 3 ฤดู (ฤดูร้อน ฤดูฝน
ฤดูหนาว)
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน
จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม และเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมราว 1 – 2 สัปดาห์เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 20 องศาเซลเซียส
 
   

การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ดังนี้
 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

การประมง ลุ่มน้ำบางขาม

การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคจึงจะจำหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น โค กระบือ เป็ด สุกร ปลาดุก เป็นต้น
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,384 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,619 คน คิดเป็นร้อยละ 47.84

หญิง จำนวน 1,765 คน คิดเป็นร้อยละ 52.16
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,126 ครัวเรือน
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1   บ้านห้วยแก้ว 300 302 602 183
2   บ้านปากดง 192 211 403 151
3   บ้านบางพึ่ง 269 312 581 189
4   บ้านมหาสอน 200 226 426 152
5   บ้านใหม่ 201 220 421 135
6   บ้านขอม 187 204 391 142
7   บ้านบางน้อย 189 212 401 116
8   บ้านหนองคาง 81 78 159 58
    รวม 1,619 1,765 3,384 1,126
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-776-738
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10